1. Tudásbázis
  2. Domain és DNS
  3. .hu domain tudnivalók
  4. A .hu domain tulajdonosának jogai, illetve kötelezettségei

A .hu domain tulajdonosának jogai, illetve kötelezettségei

A domain használója, avagy tulajdonosa az a jogi vagy természetes személy, aki nevére a domain delegálásra kerül.

Az igénylőre vonatkozó kritériumok, feltételek:

a .hu domain igénylője az Európai Unió, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára kell, hogy legyen, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkezzen, vagy

– magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy, vagy

– az EU, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén

* jogszabály útján létrehozott,

* hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, vagy

° erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy,

° továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

A tulajdonos jogai

  • a domain eladási joga
  • regisztrátor választási jog

A tulajdonos kötelezettségei

A tulajdonos köteles befizetni az éves domain regisztrációs/fenntartási díjat. Ezt a díjat abban az esetben is fizeti, ha a domain tulajdonosa a regisztrátor, aki az ügyfele részére regisztrálja a domaint. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy a regisztrátor kiszámlázza az éves díjat és a központi nyilvántartónál csak a befizetés után rendezi a összeget, a domain ezáltal hosszabbodik 1 évre. A .hu domain nevekről bővebb információ itt található: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

Frissítve: 19. augusztus 2021

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support